De Consumentenbond

Vanuit een schoolopdracht begon ik met mijn student-collega en goede vriendin Eliane Lamper aan een onderzoek naar aroma’s, in opdracht van de Consumentenbond. Omdat over E-nummers heel veel bekend is, maar over aroma’s niet, wilde Evert van Hardeveld, hoofdredacteur van de Gezondgids, onderdeel van de Consumentenbond, de wereld van de aroma’s in kaart brengen. We kregen een eerder geschreven artikel van Nelleke Polderman over aroma’s en verder moesten we zelf aan de slag.

Het bleek niet eenvoudig. Nelleke Polderman vertelde ons zelfs: “Ik werk al een poos bij de Consumentenbond en ik hou me met allerlei onderwerpen bezig, maar er zijn weinig onderwerpen zo ondoorgrondelijk als aroma’s.” We stuitten op fabrikanten en levensmiddelenproducenten die hun receptuur niet prijs wilde geven uit concurrentieoverwegingen. Gelukkig hebben we wel toxicologen als Wim Mennes van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wieke van der Vossen als expert Voedselveiligheid bij het Voedingscentrum kunnen spreken. Door kennis van hen te ontvangen, konden we ons onderzoek kaderen. Ook bleek uit de gesprekken met de heer Mennes en mevrouw Van der Vossen dat we bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moesten zijn om meer te weten te komen over de controle op aroma’s in levensmiddelen, wat een interessante draai gaf aan ons onderzoek.

Uiteindelijk hebben Eliane en ik een vier-pagina’s-tellend artikel mogen schrijven over de schimmige wereld van aroma’s, wat aroma’s zijn en of ze schadelijk zijn of niet. Dit artikel schreven we op basis van ons onderzoek waarvoor we bijna veertig bronnen hebben gebruikt, en het werd gepubliceerd in het oktobernummer 2017 van de Gezondgids.

Advertentie